• Lorem ipsum

Verf die op kleur gemengd is, kan niet worden geruild tenzij het product u in een beschadigde of niet-oorspronkelijke staat bereikt, of in een andere dan de bestelde kleur. 

Voor andere producten, zoals transparante verf en benodigdheden, hebt u een afkoelingsperiode van 14 dagen tijdens welke u zonder opgaaf van redenen het product kunt retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.

Het product kan alleen geretourneerd worden mits het in oorspronkelijke, ongebruikte en onbeschadigde staat door ons wordt ontvangen, en u dat vooraf kenbaar heeft gemaakt via ons contactformulier. U kunt ook gebruik maken van het herroepingsformulier.

Bij een retourzending draagt u als klant de kosten van het terugzenden van het product.

Keim Specialist vergoedt alle betalingen van klanten, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.


Keim Specialist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij de u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Keim Specialist de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Beschadigd

Hebt u de bestelling beschadigd ontvangen, dan vragen we u direct contact met ons op te nemen. Wordt een product door de koerier beschadigd aangeboden dan dient u deze niet te accepteren. Ook in zo'n geval vragen wij u dit direct te melden via email of contactformulier.