• Lorem ipsum

Productvoordelen en eigenschappen van Keim Lotexan

 • Extreem goed bestand tegen water
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Dampopenheid van de ondergrond wordt niet aangetast
 • Gebruiksklaar
 • Geen filmvorming
 • Milieuvriendelijk

Keim Lotexan is toepasbaar op o.a.

 • Minerale verf
 • Minerale pleisters
 • Beton
 • Kalkzandsteen
 • Vezelcementplaten
 • Na-geïsoleerde gevels

Technische-gegevens van Keim Lotexan

 • Dichtheid: 0,8 g/cm3
 • Droogtijd: Tussentijdse droogtijd is 10 minuten
 • Verpakking: 5 liter en 25 liter
 • Opslag: in gesloten verpakking, droog en koel maar vorstvrij maximaal 12 maanden. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en niet in de buurt van oxiderende stoffen opslaan. Indringen van vocht vermijden.
 • Afval: Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden
 • Reiniging gereedschap: in een emmer met water en een paar druppels schoonmaakmiddel.

Verbruik:(Attentie: dit zijn richtwaarden).

 • Het gemiddelde verbruik is 0,2 liter per m² per laag. Sterk afhankelijk van de ondergrond.
 • De indringdiepte moet minimaal 2 mm zijn.
 • Twee lagen zijn aan te raden voor een goede hydrofoberende werking.
 • Keim Lotexan wordt verkocht in verpakkingen van 5 liter en 25 liter.

Kleuren:

 • Kleurloos

Verwerkingsinstructies van Keim Lotexan:

Houdt voor het schilderen rekening met:

 • De ondergrond moet zuigend, draagkrachtig, droog (max 6% vocht), schoon stof- en vetvrij zijn.
 • Bij problemen ons oplossingsadvies volgen.
 • Droogtijd is sterk wisselend. Afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte kan de droogtijd oplopen tot enkele dagen.
 • Breng Keim Lotexan aan met een blokwitter of lagedrukspuit.
 • Breng de lagen nat in nat aan, houdt tussen de lagen 10 min droogtijd aan.
 • Buiten toepassen als de temperatuur tussen de 5 en 30 graden en droog is (probeer tocht te vermijden).
 • Buiten niet aanbrengen tijdens regen of vorst. Ook niet in de volle zon.

Veiligheidsvoorschriften Keim Lotexan:

 • Veiligheid: ogen tegen spetters beschermen en buiten bereik van kinderen houden. Niet te behandelen oppervlakken afschermen.
 • Spetters op omliggende oppervlakte direct met veel water verwijderen
 • Breng de eerste laag dun aan
 • Volg altijd de technische info (link)

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. 

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.