• Lorem ipsum

keim schimmelpreventie

Schimmels zijn belangrijk in het ecosysteem en zorgen onder andere voor het opruimen van dood organisch materiaal. Schimmels zijn overal te vinden, ook binnenshuis. Er zijn drie belangrijke factoren verantwoordelijk voor de groei van schimmel; vochtigheid, voedingsaanbod, temperatuur en in bepaalde mate gebrek aan zonlicht. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen schimmelsporen zich op allerlei organisch materiaal en voedingsbodems langzaam en uit het zicht ontwikkelen. Bij het waarnemen van een muffe geur of donkere vlekken op wanden, plafonds of meubels moeten de alarmbellen gaan rinkelen, want dan is er sprake van een schimmel.

U leest in dit artikel hoe Keim verf kan helpen de schadelijke effecten aan uw interieur en belangrijker aan uw gezondheid te voorkomen.

Schimmel binnenshuis

Binnenshuis categoriseren we schimmel in meeldauw en schimmel. Het verschil is klein en zit hem voornamelijk in de mate van schade die het aanricht en de snelheid waarmee het groeit. 

Meeldauw

Meeldauw is een fungi die wat minder schadelijk is en meer cosmetisch van aard. Meeldauw zie je vaak op de (siliconen) voegen van de badkamer tegels en aan het plafond van de badkamer. Meeldauw ontstaat vaak op plaatsen met condensvorming die niet regelmatig schoon/droog gemaakt worden, bijvoorbeeld de onderrand van enkel glas. 

Schimmel

Schimmel is een fungi die in de basis bestaat uit microscopische sporen die in de lucht kunnen zweven. Als schimmelsporen gaan clusteren en (snel) vermenigvuldigen kunnen ze fysieke schade veroorzaken aan muren, plafonds maar ook aan meubels doordat de schimmel de ondergrond laat wegrotten.

Veel voorkomende locaties binnenshuis

Schimmels binnenshuis ontstaan vaak in de volgende ruimten:

 • badkamer
 • keuken
 • slaapkamer
 • kelder
 • garage
 • zolder

en op de volgende locaties:

 • achter een kast die tegen de muur staat
 • op planten
 • onder een kleedje
 • in de koelkast
 • in/op de matras
 • in de schoorsteen
 • op het raamkozijn (onder)
 • in het gootsteenkastje
 • in de brood en groente bewaarplaats

Gezondheidsrisico

Het gevaarlijkst zijn de sporen van schimmels in de lucht. Het overstijgen van een bepaalde schimmelconcentratie in de lucht kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en ingrijpen is noodzakelijk! Zie ook ons advies artikel over gezond binnenklimaat.

Mogelijke klachten door schimmels in huis zijn; Ademhalingsproblemen, hoofdpijn, huid irritatie, verstopte neus / voorhoofdsholte en long infecties.

Saneren van schimmel

Bij het saneren van schimmel is het zaak de sporen te doden met een daarvoor geschikt middel. Voorwaarde voor een succesvolle en duurzame sanering van schimmel zijn naast het professioneel herstellen van de door schimmel aangetaste oppervlakken ook de bestrijding van de oorzaak, dit kan zijn een lekkende leiding, optrekkend vocht of bijvoorbeeld een te hoge luchtvochtigheid door slechte ventilatie. Als alleen de symptomen worden aangepakt, zal het succes slechts tijdelijk zijn.

Schimmelpreventie

Om schimmelvorming te voorkomen is het belangrijk het binnenklimaat op peil te houden, dat betekend een juiste luchtvochtigheid en temperatuur. Dit is te bewerkstelligen door juiste lucht ventilatie en circulatie.

Keim verf kan hierbij helpen. Met Keim verf krijgt schimmel geen voedingsbodem. De luchtvochtigheid verzamelt zich niet in het oppervlak, maar wordt ongehinderd door de verflaag heen door de wand opgenomen en afgegeven. Op die manier blijven wanden die met KEIM zijn geverfd ook bij hogere luchtvochtigheid “ademen” en droog. Dat is belangrijk voor een gezond binnenklimaat en een basisvoorwaarde om schimmel te voorkomen. Ook de kenmerkende hoge pH-waarde van silicaatverf werkt schimmel remmend. Op die manier ontbreekt het aan de voorwaarden voor de schimmels om tot wasdom te komen en dat zonder giftige biociden, zoals fungiciden, te gebruiken. Een enorm voordeel voor gevoelige personen, zoals kinderen en mensen met een allergie.